Ο κινητήρας του αυτοκινήτου σας για να λειτουργήσει καλά και χωρίς προβλήματα για πολλά-πολλά χρόνια θα πρέπει να λιπαίνεται σωστά. Η επιλογή επομένως του κατάλληλου λιπαντικού είναι ιδιαίτερα σημαντική και όχι μια απόφαση που «λαμβάνεται ερήμην» σας από τον μηχανικό του συνεργείου σας.

 

Το eshop www.newparts.gr  σας ενημερώνει για τη λίπανση του κινητήρα στο αυτοκίνητό σας, καθώς και το πώς θα κάνετε την πιο σωστή επιλογή λιπαντικού, ώστε να παραμείνει το μοτέρ του οχήματός σας «ακμαίο» για πολύ καιρό.

 
Εισαγωγικά, μπορούμε να πούμε ότι κάθε κατασκευή που χρησιμοποιεί κινητά μέρη, έχει ανάγκη από λίπανση. Ασχετα με τις μορφές ενέργειας που θα τροφοδοτούν τον πλανήτη μας στους επόμενους αιώνες, τα λιπαντικά δεν πρόκειται να εκλείψουν, αντίθετα μάλιστα θα αυξηθούν οι απαιτήσεις ως προς τις δυνατότητές τους. Η σημερινή κατανάλωση λιπαντικών κυμαίνεται στο 1% περίπου της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων. Οι μεγάλες αυτές ποσότητες που καταναλώνονται, οφείλονται στην ανάγκη για περιοδική αντικατάσταση των χρησιμοποιουμένων λιπαντικών που απώλεσαν τις αρχικές λιπαντικές τους ιδιότητες ή μέρος από την αρχική τους μάζα.
 
 
 
Για να μπορεί ο καταναλωτής να ξεχωρίζει τα χαρακτηριστικά κάθε λιπαντικού, υπάρχει τυποποίηση ως προς τη μέτρηση και την έκφραση του ιξώδους ενός λιπαντικού. Οι αριθμοί κατά S.A.Ε. (Society of Automotive Engineers) που αναγράφονται στα δοχεία συσκευασίας αφορούν μετρήσεις του ιξώδους για ένα εύρος θερμοκρασιών. Η μέτρηση του ιξώδους γίνεται στους -18° C και στους 100° C δίνοντας αντίστοιχα δύο αριθμούς που εκφράζουν τη συμπεριφορά του λιπαντικού στις χαμηλές θερμοκρασίες (με την ένδειξη W) και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός S.A.Ε. που αναγράφεται στη συσκευασία δεν εκφράζει κάποια συγκεκριμένη τιμή ιξώδους, αλλά αντιπροσωπεύει μια περιοχή τιμών μέσα στην οποία διαπιστώθηκε, ότι ανήκει το εν λόγω λιπαντικό. Αν οι τιμές που προκύπτουν κατά τις μετρήσεις του ιξώδους και για τις δύο θερμοκρασίες, βρίσκονται στα όρια που καθορίζει η S.A.Ε. (Ένωση Μηχανικών Αυτοκινήτου), τότε μιλάμε για πολύτυπο λιπαντικό ή πολλαπλής ρευστότητας (Multigrade). Αν το λιπαντικό ικανοποιεί τις απαιτήσεις της S.A.Ε. σε μία μόνο από τις θερμοκρασίες μέτρησης, τότε καλείται μονότυπο και χαρακτηρίζεται από ένα μόνο αριθμό π.χ. S.A.Ε. 20W ή S.A.Ε. 30. Όπως ήδη αναφέραμε, τα πολύτυπα φέρουν δύο αριθμούς S.A.Ε. π.χ. 20W-50. Αν σε ένα άλλο λάδι ο αντίστοιχος αριθμός S.A.Ε. είναι χαμηλότερος, τότε το λάδι αυτό θα έχει μικρότερο ιξώδες. Έτσι ένα λάδι 10W-50 θα είναι πιο λεπτόρρευστο, στις χαμηλότερες μόνο θερμοκρασίες, ενώ ένα λάδι 20W-40 θα είναι πιο λεπτόρρευστο στις υψηλές θερμοκρασίες.
Όμως πέρα από το ιξώδες, θα πρέπει ο υποψήφιος αγοραστής να γνωρίζει κατά πόσο διατηρούνται οι αρχικές λιπαντικές ιδιότητες μετά από 10-15 χιλιάδες χιλιόμετρα, όταν ήδη το λιπαντικό έχει υποστεί σημαντική καταπόνηση. 
 
Τους παρακάτω οδηγούς λίπανσης μπορείτε να βρείτε στο eshop μας www.newparts.gr
 
ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ARAL
 
ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ CASTROL
 
ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ LIQUI MOLY
 
Στο παρακάτω βίντεο μπορούμε να δούμε πόσο επηρεάζεται η ρευστότητα του λιπαντικού σε χαμηλές θερμοκρασίες